Herramienta de Crimpiado rápido PREMIUM FURUKAWA
Marca FURUKAWA
Unidad C/U.
Código 35060301
Part Number 35060301
Características
Herramienta de Crimpiado rápido PREMIUM FURUKAWA